Η λειτουργία μιας επιχείρησης συχνά υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να σχεδιάσουν προσεκτικά και να αναθεωρούν συνεχώς τα οικονομικά τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την λογιστική για τον εντοπισμό, τη μέτρηση, ανάλυση και αναφορά των οικονομικών πληροφοριών τους. Τα λογιστικά εργαλεία μπορεί να περιλαμβάνουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τις οικονομικές καταστάσεις, προβλέψεις καθώς και άλλα εργαλεία  για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  Ο προϋπολογισμός ίσως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία λογιστικής για μια επιχείρηση.

Company Budget

60,00 € Regular Price
9,00 €Sale Price