Σκοπός της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων μέσω υπολογισμού αριθμοδεικτών, είναι η αξιολόγηση και η οικονομική προοπτική της εκάστοτε οικονομικής μονάδας.  Ο υπολογισμός βασίζεται σε δεδομένα βάσει των οικονομικών καταστάσεων.

Τα αποτελέσματα που εξάγονται μπορούν να συγκριθούν ενδοεταιρικά  σε βάθος 5ετίας ή και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και φυσικά να συγκριθούν με αποτελέσματα οικονομικών μονάδων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο.

Ο σπουδαιότερος σκοπός της σύγκρισης αυτής είναι η διαπίστωση και η μελέτη της τάσης όπως αυτή διαμορφώνεται στην πορεία διαχρονικά της επιχείρησης ως προς τα κέρδη, την ταμειακή ρευστότητα κ.τ.λ. , επίσης ο διαχρονικός τρόπος σύγκρισης μας παρουσιάζει και την μελλοντική πορεία της επιχείρησης μέσω προβλέψεων.

Μοντέλο οικονομικής ανάλυσης με χρήση αριθμοδεικτών

80,00 € Regular Price
12,00 €Sale Price