Το Cash Flow αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε εταιρεία ή όμιλο εταιρειών, καθώς σύμφωνα με αυτό λαμβάνονται αποφάσεις για την χάραξη πληρωμών και τιμολογιακής πολιτικής. Το σχετικό εργαλείο σχεδιάστηκε για όμιλο 3 εταιρειών και είναι πλήρως προσβάσιμο για επεξεργασία από τον χρήστη σύμφωνα με τις εταιρικές ανάγκες. 

Ημερήσιο Cash Flow Ομίλου Εταιρειών