28 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία


Κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ( ΔΟΕ).


Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε, από τον ανωτέρω Οργανισμό του ΟΗΕ, το έτος 2001, ως ημέρα εορτασμού της πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών στον εργασιακό χώρο.


Σκοπός του ορισμού αυτής της ημέρας είναι η ανάληψη από τους εργοδότες, πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να βρίσκονται σε ασφαλές επαγγελματικό περιβάλλον.


Φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, η ημερομηνία αυτή, έχει ακόμη πιο μεγάλη σημασία και αξία για όλους μας, διότι μετά την επέλαση του Covid – 19 και το Iockdown, τόσων εταιρειών, φαίνεται ότι πλέον έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες όλων να ακολουθούν, όσα ορίζει ο Νόμος, με γνώμονα πάντα τον εργαζόμενο και τη διασφάλιση της υγείας του.


Ειδικότερα έχει αναπτυχθεί επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του Κράτους, των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα.


Οι χώροι εργασίας πλέον, έχουν εξοπλιστεί από τα δέοντα «εργαλεία» (πχ. απολυμαντικά, καθαριστικά, αντισηπτικά, αντιβακτηριδιακά κλπ), τα οποία βοηθούν στην ασφαλή παραμονή των ατόμων που εργάζονται στο χώρο εργασίας τους, καθώς και εξοπλιστεί από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς με ειδικές επιγραφές, οι οποίες είναι αναρτημένες εντός των επαγγελματικών κτιρίων και αναλυτικά αναφέρουν τους τρόπους προστασίας των εργαζομένων.


Επιπλέον υπάρχει συνεχής προληπτική απολύμανση των εργασιακών χώρων, από ειδικά συνεργεία, καθώς και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα κτίρια, από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.


Σε κάθε περίπτωση, είναι πασιφανές ότι περισσότερο από ποτέ, έχει δοθεί έμφαση στις Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας κάθε επιχείρησης και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν αυτές, προκειμένου να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες.


Αξιοσημείωτη τέλος είναι η συμβολή της «Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος», η οποία είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, όσον αφορά στην ενημέρωση των εργοδοτών και των εργαζομένων, αλλά και στην προστασία αυτών και εξ’ αρχής μερίμνησε για την παροχή οδηγιών των ανωτέρω μερών, καθώς και για την προστασία όσων εργαζομένων βρίσκονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου, ώστε να προβλεφθεί και να δοθεί σε αυτούς η δυνατότητα να απουσιάζουν δικαιολογημένα από τα εργασιακά τους καθήκοντα, και πιο συγκεκριμένα από τον φυσικό χώρο εργασίας τους, χωρίς να απωλέσουν κανένα δικαίωμα τους και εργαζόμενοι κανονικά, μέσω τηλεργασίας.


Επιτακτική βέβαια ανάγκη, είναι να συνεχιστούν οι παραπάνω προσπάθειες και να εντατικοποιηθούν τα μέτρα προστασίας μετά την επιστροφή όλων, στο χώρο εργασίας, ώστε να επέλθει σταδιακά, ομαλά και χωρίς προβλήματα η κανονικότητα.


Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω κατανοούμε ότι η ασφάλεια όλων μας πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, ώστε να εξασφαλιστούν οι δέουσες συνθήκες για την διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού του ατόμου, που είναι η υγεία .

Μόνο με αυτόν τον τρόπο και σεβόμενοι ο καθένας μας την υγεία του συνανθρώπου μας, θα μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε ως εργαζόμενοι και να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα ή και σε ακόμα ανώτερα για την οικονομία κάθε κράτους.


Ας γίνει επόμενο σύνθημα μας λοιπόν, το «Μένουμε Ασφαλείς».

9 views